Allochtone Jongeren

Een kwart van het totaal aantal jongeren in 2015 in Nederland is van Allochtone afkomst. De betekenis van het woord allochtoon is letterlijk “van een andere aarde/gebied”. Als een van je ouders of jijzelf in het buitenland bent geboren, dan ben je een allochtoon. Het aantal allochtone jongeren blijft toenemen. De laatste tijd lijkt er ook een toename te zijn van stereotypering richting mensen van allochtone afkomst. Is het omdat men iets wat anders is niet kent of wil kennen? Of brengt een multiculturele samenleving andere factoren met zich mee?

Cijfers

Jongeren van Marokkaanse afkomst vormen de grootste groep onder de niet westerse jongeren. Deze groep telt 173.000 jongeren. De jongeren van Turkse afkomst is de op een na grootste groep met 164 jongeren in 2012. Hierna volgt de groep van Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse jongeren. De laatste jaren zijn de jongeren uit Irak, Afghanistan en Egypte toegenomen. Tevens zijn de aantallen van Poolse jongeren sterk toegenomen. Polen stond in 2012 op de 3e plaats in de top 10 van herkomstlanden. Voor meer statistieken en cijfers bekijk onderstaande website:
http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/aantal-allochtone-jongeren-blijft-toenemen/

Is het voor een allochtoon moeilijker om aan het werk te komen? En in hoeverre is er sprake van discriminatie bij het lezen van iemands achternaam, of bij het bekijken van iemands profielfoto op Facebook? Werkgevers, scholen en de overheid moeten samen hard aan de slag om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan Volgens de overheid moet men zich meer richten op de voordelen dan op de nadelen van de immigratie. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau is gebleken dat allochtonen minder kans hebben op een baan. Volgens het SCP zijn na het afleggen van interviews dit de vier voornaamste redenen:
1. Tekortkomingen in CV en brief
2. Andere houding en presentatie
3. Negatieve ervaringen op de werkvloer
4. Stereotypen en voorkeuren van werkgevers
Tevens zijn er ook veel voordelen te benoemen om te werken met allochtone jongeren. Deze zouden wat meer op de voorgrond getoond mogen worden. Allochtonen bezitten een enorme vechtlust, mogelijk stamt dit ook af van het land van herkomst waar zij vaak moesten leren “overleven” Er schuilt ontzettend veel talent en intelligentie onder de allochtone jongeren, er is een grote groep allochtone jongeren die een universitaire opleiding hebben genoten en deze groep blijft stijgen. Allochtone jongeren spreken meerdere talen en zij zijn onmisbaar in de toekomst. Dit komt met name omdat Nederland vergrijst en staat te springen om goed geschoold personeel in de toekomst. Daarbij brengen allochtonen veel diversiteit met zich mee waardoor creativiteit en winst kan ontstaan, wat dus ook weer een positief effect heeft in het bedrijfsleven. Aangezien de samenleving steeds diverser wordt, spreek je veel meer klanten aan omdat je culturele diversiteit te bieden hebt. Bekijk hieronder het filmpje over de beleving van Marokkanen en Turkse jongeren die zich hier niet thuis voelen.

Conclusie

Uit statistiek onderzoek is bewezen dat bepaalde bevolkingsgroepen onder de jongeren sneller in de criminaliteit belanden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat culturele factoren een rol kunnen spelen. Helaas brengt dit ook stereotypering tot stand. Het zou bevorderend werken als men zich wat meer richt op de voordelen die het met zich mee brengt om een allochtone jongeren in dienst te nemen. Het zou goed zijn als men de nadruk legt op de positieve aspecten van de aanwezigheid van allochtone jongeren in Nederland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *